حسگرهای آب و هوا می توانند با استفاده از نور خورشید برای همیشه در استراتوسفر شناور باشند

دستگاهی که از اختلاف دما برای معلق شدن استفاده می کند، می تواند حسگرهای کوچکی را به طور نامحدود در استراتوسفر شناور کند، به عنوان مثال برای نظارت بر آب و هوا.

فن آوری


20 اکتبر 2022

عکس از NASA/Alamy

تصویر رصد زمین از ایستگاه فضایی بین‌المللی G5YCKR که توسط اعضای خدمه اکسپدیشن 48 گرفته شده است که انعکاس خورشید از اقیانوس و لایه نازک جو را نشان می‌دهد که از زمین در برابر فضا محافظت می‌کند.

یک اثر شناخته شده برای معلق شدن اجسام مسطح دو طرفه به نام فوتوفورز وجود دارد. این زمانی اتفاق می افتد که یک طرف نور زیاد و طرف دیگر خیلی کم جذب می کند و اختلاف دما ایجاد می کند. این گرادیان دما، دقیقاً مانند اینکه چگونه اختلاف دما در جو باعث ایجاد باد می‌شود، باعث می‌شود مولکول‌ها به گونه‌ای حرکت کنند که نیروی بالابرنده روی جسم ایجاد کند.

بنجامین شفر


منبع: https://www.newscientist.com/article/2343594-weather-sensors-could-float-forever-in-the-stratosphere-using-sunlight/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

حسگرهای کوچکی که فقط با نور خورشید کار می کنند می توانند به طور نامحدود در استراتوسفر شناور باشند و اندازه گیری های مربوط به آب و هوا را انجام دهند.

نور خورشید می تواند حسگرها را در آسمان شناور کند

توسط احمد گل کار

احمد گل کار