خاک کشور باید اعتبار خود را تقویت کند و شورای عالی تشکیل دهد


تهران – ایرنا – سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به تصویب قانون حفاظت از خاک کشور، این حوزه هم اکنون نیازمند ارتقای اعتبار، عضویت و تشکیل شورای عالی زیر نظر مستقیم است. نظارت رئیس جمهور برای اتخاذ تصمیمات و سیاست های کلان در این بخش.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955657/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار