روشنگری یکی از مصادیق جهاد و تحول در اداره کشور است

به گزارش ایرنا، از سوی وزارت جهاد کشاورزی، «سیدجواد ساداتی نژاد» در پیامی کسب عنوان برگزیده برگزیده همایش ملی تبیین جهاد و ارتباطات هنری در نشست روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی را تبریک گفت. دستگاه های اجرایی 1401 توسط مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی این وزارتخانه.

ساداتی نژاد خاطرنشان کرد: امروز دشمنان ایران اسلامی تلاش گسترده ای برای ایجاد یاس و ناکارآمدی حاکمیت در اداره امور کشور از طریق رسانه های متخاصم انجام می دهند و در مقابل این هجمه ها اقدامات موثر رسانه ها و نهادها وظیفه کشور در روشنگری، تبیین و رفع گره های ذهنی مردم در مسیر نهضت رسانه ای امید آفرینی و انتشار اخبار پیشرفت کشور در سال های بعد از انقلاب اسلامی قطعا یکی از مصادیق جهاد و تحول در اداره کشور.


منبع: https://www.irna.ir/news/84948650/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%82-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

وی در این پیام افزود: بدون شک پیگیری دستور رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) مبنی بر جهاد تبیین و اصرار رئیس جمهور جمهاوی برای تبیین حقایق و واقعیات انقلاب اسلامی در برابر تحریف و ابهام فریبنده دشمن برای هدایت افکار عمومی در مسیر منطق و عقلانیت انقلابی. ، یکی از مهمترین اولویت ها برای اقدام عملیاتی در تمامی مولفه های حاکمیت است.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار