صادرات 6000 تن محصولات باغی و گلخانه ای از سیستان و بلوچستان
زاهدان – ایرنا – معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: تولید انواع محصولات باغی، گلخانه ای و دارویی در این استان از 610 هزار تن در سال گذشته به حدود 640 هزار تن رسیده که 6 هزار تن آن صادر می شود. . از کشور


منبع: https://www.irna.ir/news/85060276/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار