فروش تخم مرغ درب واحدهای تولیدی زیر قیمت مجاز / 30 هزار تن تخم مرغ صادر شد
تهران – ایرنا – رئیس هیئت مدیره انجمن ملی پرورش دهندگان طیور کشور از صادرات 30 هزار تن تخم مرغ در ابتدای سال خبر داد و گفت: در هفته گذشته قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ در درب واحدهای تولیدی به زیر نرخ مصوب رسید. »


منبع: https://www.irna.ir/news/85122661/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%DB%B3%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%85

توسط احمد گل کار

احمد گل کار