مدیرکل دفتر هماهنگی استانی وزارت جهاد کشاورزی تایید شدبه گزارش روز یکشنبه ایرنا از سوی وزارت جهاد کشاورزی، طی حکمی از سوی «سید جواد ساداتی نژاد»، سید مجید موسوی مرد غفاری به عنوان مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی امور بازرگانی استان منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است; انتظار می رود در تعامل با معاونان و مدیران ذیربط، هماهنگی های لازم را بین ستاد وزارت و سازمان های جهاد کشاورزی استان ها در راستای اجرای سیاست ها، برنامه ها و مأموریت های وزارت متبوع مدنظر قرار دهید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84921183/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار