پهپادهای روی طناب می توانند مردم را در واقعیت مجازی عروسک کنند


داشتن پهپادها بر روی طناب های متصل به شخص می تواند شبیه سازی واقعی تری از تعامل با اشیاء فیزیکی در واقعیت مجازی باشد.

فن آوری


25 نوامبر 2022

پهپاد HapticPuppet

این پهپاد می تواند انگشت شما را حرکت دهد تا حس لمس در واقعیت مجازی را به شما بدهد

مارتین فیک

پهپادهایی که با طناب به شما متصل می شوند می توانند شبیه سازی واقعی تری از نیروهایی که باید هنگام تعامل با اشیاء در واقعیت مجازی احساس کنید به شما ارائه دهند.

ترفندهای مختلفی برای فراگیرتر کردن و جذاب کردن واقعیت مجازی استفاده شده است، از جمله فن هایی که باد را تقلید می کنند و ارتعاشات ماهیچه ای که اعصاب را برای درک وزن فریب می دهند.

اکنون، مارتین فیک در دانشگاه زارلند آلمان و همکارانش سیستمی ساخته اند که از یک پهپاد متصل استفاده می کند…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2337889-drones-on-strings-could-puppeteer-people-in-virtual-reality/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار