پهپادهای روی طناب می توانند مردم را در واقعیت مجازی عروسک کنند

داشتن پهپادها بر روی طناب های متصل به شخص می تواند شبیه سازی واقعی تری از تعامل با اشیاء فیزیکی در واقعیت مجازی باشد.

فن آوری


25 نوامبر 2022

توسط احمد گل کار

احمد گل کار