کشاورزی هوشمند تنها راه برای حفظ امنیت غذایی و سلامت انسان است


مشهد-ایرنا-خراسان رضوی علیرغم داشتن سهم 17 درصدی از مناطق بیابانی کشور، از نظر تولیدات کشاورزی، یکی از استان های مهم و تاثیرگذار است و سالانه بیش از صدها تن از نیازهای کشور را تامین می کند. محصولات مختلف که وضعیت حفاظت از خاک در این منطقه است. به عنوان پایه تولید کشاورزی بسیار ضروری شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968085/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار