آیا نمایش‌های فانتزی فراوان اخیر، علمی تخیلی را از کانون توجه خارج کرده است؟

مرد شنی  تام استوریج در نقش رویا در قسمت 104 مرد شنی.  cr.  با حسن نیت نتفلیکس ??  2022

تام استوریج در نقش رویا در اقتباس نتفلیکس از مرد شنی

بازی تاج و تخت شبکه HBO، فانتزی را به یک پدیده فرهنگی در صفحه کوچک تبدیل کرده است. اکنون پلتفرم های رقیب در حال مسابقه دادن برای رسیدن به عقب هستند. می پرسد آیا طرفداران علمی تخیلی پشت سر گذاشته می شوند؟ بتان آکرلی

انسان


5 اکتبر 2022

نتفلیکس

در طول تاریخ تلویزیون، داستان های علمی تخیلی بسیار بهتر از تخیلی بوده اند. جایگاه او در جریان اصلی تثبیت شد راهپیمایی ستاره ای و دکتر هوبدون فراموش کردن شاهکارهای اخیر مانند Battlestar Galactica. تنها در دهه گذشته بود که شاهد بودیم یک سریال فانتزی به یک پدیده واقعی فرهنگی تبدیل شده است. بازی تاج و تخت. هیچ نمایش دیگری در نوع خود چنین تأثیری نداشته است.

این ممکن است در حال تغییر باشد. بزرگترین ماه اوت…


منبع: https://www.newscientist.com/article/mg25634070-700-has-a-recent-glut-of-fantasy-shows-pushed-sci-fi-out-of-the-limelight/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار