خودکفایی در تولید بچه ماهی باس آسیایی در 3 سال آینده

وی با بیان اینکه ایستگاه تحقیقات ماهیان دریایی بندر امام خمینی (ره) وابسته به پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور از سال 1370 با هدف توسعه پرورش ماهی، ماهیان دریایی فعالیت خود را آغاز کرد، تصریح کرد: هدف از ایجاد این ایستگاه معرفی بیوتکنولوژی پرورشی، اهلی سازی تحقق بیوتکنولوژی پرورشی، پرورش لارو، پرورش و تولید ماهیان دریایی بومی در ایران است.

رئیس پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور – اهواز افزود: با توجه به دانش فنی کسب شده و حمایت علمی پژوهشگران، پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور به بخش خصوصی متقاضی سرمایه گذاری و احداث مراکز پرورش ماهیان دریایی اطمینان می دهد. تمرکز بر باس دریایی آسیایی. مشاوره علمی و فنی رایگان این پژوهشکده در دسترس خواهد بود.

هوشمند ادامه داد: محققان ایستگاهی از اوایل دهه 70 بیوتکنولوژی تولیدمثلی ماهیان دریایی بومی مانند هامور، پرورش لارو و بچه ماهیان این گونه و در اوایل دهه 80 بیوتکنولوژی تکثیر و پرورش ماهیان دریایی را انجام دادند. ماهی بومی ساقه زرد باله و سابیتی به دست آمد.

وی گفت: با کسب دانش فنی تولید مولدین این گونه در ایستگاه تحقیقات ماهیان دریایی بندر امام خمینی (ره)، در صورت تامین اعتبار و زیرساخت های لازم، امکان تولید انبوه باس آسیایی فراهم می شود. بچه های بچه گانه در کشور و طی سه سال در تولید بچه انگشتان خودکفا شوند که در سال آینده محقق می شود.

رئیس پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور گفت: در سال های اخیر در برخی از استان های ساحلی جنوب کشور از جمله استان، این بچه ماهیان به کشور وارد شده و در برکه های خاکی و قفس های دریایی به صورت محدود پرورش داده شده است. خوزستان با نتایج نسبتاً خوبی از نظر تولید در واحد سطح و بقا همراه بود.

هوشمند خاطرنشان کرد: با توجه به جمعیت موجود، امکان تخم ریزی هشت کارگاه پرورش ماهیان دریایی با ظرفیت تولید سالانه 2 میلیون قطعه بچه ماهی، ضمن انتقال دانش فنی تخم ریزی، تکثیر و پرورش لاروی این ماهی وجود دارد. . به بخش خصوصی متقاضی توسط محققین ایستگاه نیز امکان پذیر است.

وی با تاکید بر اینکه باس آسیایی (Lates calcarifer) یکی از مهم ترین گونه های مولد در جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه است، گفت: باس آسیایی که در استرالیا با نام barramundi نیز شناخته می شود، یکی از گونه های خانواده Centropomidae است. پتانسیل کشت خوبی دارد.

به گفته رئیس پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور، تمامی مراحل تولید ماهی باس آسیایی از بچه ماهی یک گرمی تا مولدین 3 تا 7 کیلوگرمی در ایستگاه تحقیقات ماهیان دریایی بندر امام خمینی (ره) انجام شده است. (ره) و ایستگاه تحقیقات ماهیان دریایی بندر امام خمینی (ره) پس از تخم ریزی، مولدین به بیش از 500 هزار لارو یک روزه رسیده است و اکنون اولین گروه بچه ماهی حدود 30 روزه است.

هوشمن بیان کرد: این ماهی سریع الرشد و مقاوم به نمک (اوری هالین) در منطقه هند و غرب اقیانوس آرام از خلیج فارس تا چین، تایوان، پاپوآ گینه نو و شمال استرالیا پراکنده است. استخرها و قفس ها در آب های دریایی، شور و شیرین از ویژگی های بارز این ماهی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84839960/%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DB%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، ˈحسین هوشمندˈ افزود: بر اساس سیاست های راهبردی موسسه تحقیقات علمی شیلات کشور برای پایان دادن به وابستگی به کشورهای خارجی برای تامین بذر این ماهی، اطمینان حاصل شود. امنیت غذایی و رشد پایدار صنعت پرورش و تولید این ماهی پرورش و ایجاد گله های پرورشی در دستور کار پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور به جای ایستگاه تحقیقات ماهیان دریایی بندر امام خمینی (ره) قرار دارد. .

توسط احمد گل کار

احمد گل کار